🚛We Deliver Quality Products With Promise🚛

Countdown to the Spooky Time:

00

Days

:

00

Hours

:

00

Mins

:

00

Secs

Wer und Was ist Spooky&Sparkles?

Hier würden wir euch gerne einmal fix erläutern, was wir uns mit unserem Online-Shop gedacht haben und vor haben, Meine Dame und ich Lieben Dekorationen,sei es ganz Jahresdekorationen, Halloween (Unser persönlicher Favorit),Weihnachten (Ach wer liebt es nicht), sei Es zu Geburtstagen, Partys die wir für uns und unsere Freunde machen um den Alltag zu vergessen, wir lieben es einfach, und genauso lieben wir Dekorationen selbst zu entwerfen, bauen, basteln, schweißen, hämmern, es braucht natürlich alles etwas Zeit, das ist klar, Rom wur de schließlich auch nicht an einem Tag erbaut (Hörte ich Tag einund aus von Oma), unsere Idee ist es auch eigene sehr spezielle undeinzigartige Dekorationen anzufertigen die ihr anschließend auf unserem Shop findet, ebenso wollen wir euch Dekorationen wie Lichter,Animatorinnen etc. Nachdem wir sie selbst getestet haben, und Ihnen somit die Chance geben, auch von der einzigartigen Auswahl zu profitieren, haben wir uns ans Herz gelegt Dekorationen zu finden, die ihr nicht im üblichen normalen Einkaufsladen findet. Ebenso würden wir euch gerne unser Merchandise Vorstellen,der uns dabei hilft, unser Geschäft weiter aufzubauen und zu perfektionieren, wir halten 24/7 ausschau für euch und unsere Produkte,schaut doch einfach mal vorbei und schaut euch unsere Designs an, von Snapback Caps über Hoodies , Schlauch und Schlappen werden ihr fündig, und wird sicherlich fürjedenetwas dabei sein. Bald wollen wir euch auch voller Vorfreude unsere selbst gemachten SOY Duftkerzen vorstellen sowie unsere Kunstkerzen (Die sich ebenso wahnsinnig für Halloween und Weihnachten eignen), wir tun all dies in unserer Freizeit und davonhaben wir sehr zeitintensive Jobs, trotz alledem sind wir Maga aufgeregt die Zukunft von Spooky&Sparkles und was es noch werden kann! Kommen Sie mit auf unsere Reise, gewinnen Sie Preise, Einladungen zu einer unserer legendären Partys mit Ihrer Familie oder schauen Sie einfach einen von vielen Coupons, wir freuen uns auf euch und können es kaum ertwarten!

Viel Spaß wünschen euch Stefan und Lidia von Spooky&Sparkles!

Here we would like to give you a quick explanation of what we have in mind and what we plan to do with our online shop. My lady and I love decorations, be it year-round decorations, Halloween (our personal favorite), Christmas (oh who doesn't love it). It's for birthdays, parties that we do for ourselves and our friends to forget everyday life, we just love it, and we also love designing, building, crafting, welding, hammering decorations ourselves, of course it all takes some time, that's clear, Rome became After all, it wasn't built in one day (I heard from Grandma every day), our idea is to make our own very special and unique decorations that you can then find in our shop, and we also want to offer you decorations such as lights, entertainers, etc. after we have them have tested it ourselves, and thus give you the chance to benefit from the unique selection, we are committed to finding decorations that you cannot find in the usual normal grocery store. We would also like to introduce you to our merchandise, which helps us to continue to build and perfect our business, we are on the lookout for you and our products 24/7, just stop by and take a look at our designs, from snapback caps to hoodies You will find what you are looking for, trousers and slippers, and there will certainly be something for everyone. Soon we would like to introduce you to our homemade SOY scented candles as well as our art candles (which are also great for Halloween and Christmas), we do all of this in our free time and apart from that we have very time-intensive jobs, despite everything we are really excited about the future of Spooky&Sparkles and what it can become! Come along on our journey, win prizes, invitations to one of our legendary parties with your family or simply take a look at one of the many coupons, we look forward to seeing you and can hardly wait!

Stefan and Lidia from Spooky&Sparkles wish you a lot of fun!

W tym miejscu chcielibyśmy szybko wyjaśnić, co mamy na myśli i co planujemy zrobić z naszym sklepem internetowym.Moja pani i ja uwielbiamy dekoracje, niezależnie od tego, czy są to dekoracje całoroczne, Halloween (nasz osobisty faworyt), Boże Narodzenie ( och, kto tego nie lubi).To urodziny, imprezy, które robimy dla siebie i naszych przyjaciół, aby zapomnieć o codzienności, po prostu to kochamy, a poza tym uwielbiamy też projektować, budować, rękodzieło, spawać, wbijać ozdoby oczywiście sami to wszystko zajmuje trochę czasu, jasne, Rzym się stał. W końcu nie od razu go zbudowano (co codziennie słyszę od Babci), naszym pomysłem jest wykonanie własnych, bardzo wyjątkowych i niepowtarzalnych dekoracji, które można potem znaleźć w naszych sklep, a także chcemy zaoferować Ci dekoracje takie jak światełka, animatory itp. Po tym, jak sami je przetestowaliśmy, a tym samym dajemy Ci szansę na skorzystanie z wyjątkowej selekcji, staramy się znaleźć dekoracje, których nie znajdziesz w zwykłym, normalnym sklepie spożywczym. Chcielibyśmy również przedstawić Państwu nasze towary, które pomagają nam w dalszym budowaniu i doskonaleniu naszej działalności. Szukamy Was i naszych produktów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po prostu wpadnijcie i spójrzcie na nasze projekty, począwszy od snapback czapki i bluzy Znajdziesz u nas to, czego szukasz, spodnie i kapcie, a na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Już niedługo chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze domowe świece zapachowe SOJOWE oraz świece artystyczne (świetne również na Halloween i Boże Narodzenie), a wszystko to robimy w wolnym czasie, a poza tym mamy bardzo czasochłonną pracę , mimo wszystko jesteśmy naprawdę podekscytowani przyszłością Spooky&Sparkles i tym, czym może się stać! Wybierz się w naszą podróż, wygraj nagrody, zaproszenia na jedną z naszych legendarnych imprez z rodziną lub po prostu spójrz na jeden z wielu kuponów, nie możemy się już doczekać!

Stefan i Lidia ze Spooky&Sparkles życzą Ci wszystkiego najlepszego dużo zabawy!